Velorbis Norge:
Anne-Grete Pettersen, markedsansvarlig
Tel +45 61 40 06 75
ag@velorbis.com